ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/11/2014 отдали [ru] การออกเสียงคำว่า отдали คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/11/2014 одновременно [ru] การออกเสียงคำว่า одновременно คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/04/2013 арбузы [ru] การออกเสียงคำว่า арбузы คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/04/2013 подкожный жир [ru] การออกเสียงคำว่า подкожный жир คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/04/2013 бедра [ru] การออกเสียงคำว่า бедра คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 участница [ru] การออกเสียงคำว่า участница คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 получается [ru] การออกเสียงคำว่า получается คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 hello [en] การออกเสียงคำว่า hello คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 морковка [ru] การออกเสียงคำว่า морковка คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 мелочёвка [ru] การออกเสียงคำว่า мелочёвка คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/10/2012 отключен [ru] การออกเสียงคำว่า отключен คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 пожалуйста [ru] การออกเสียงคำว่า пожалуйста คะแนนโหวต 2 คะแนน
13/10/2012 улыбнитесь [ru] การออกเสียงคำว่า улыбнитесь คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2012 долговязый [ru] การออกเสียงคำว่า долговязый คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2012 что [ru] การออกเสียงคำว่า что คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2012 здесь [ru] การออกเสียงคำว่า здесь คะแนนโหวต 2 คะแนน
12/10/2012 сдобный [ru] การออกเสียงคำว่า сдобный คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2012 сдаться [ru] การออกเสียงคำว่า сдаться คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2012 Франция [ru] การออกเสียงคำว่า Франция คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2012 Озёрки [ru] การออกเสียงคำว่า Озёрки คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/10/2012 бассейн [ru] การออกเสียงคำว่า бассейн คะแนนโหวต 2 คะแนน
12/10/2012 сдираться [ru] การออกเสียงคำว่า сдираться คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2012 Гильберт [ru] การออกเสียงคำว่า Гильберт คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 ага [ru] การออกเสียงคำว่า ага คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 констатировал [ru] การออกเสียงคำว่า констатировал คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 мумии [ru] การออกเสียงคำว่า мумии คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 отдыхает [ru] การออกเสียงคำว่า отдыхает คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 поставим [ru] การออกเสียงคำว่า поставим คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/10/2012 изменилась [ru] การออกเสียงคำว่า изменилась คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 ого [ru] การออกเสียงคำว่า ого คะแนนโหวต 1 คะแนน