ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/05/2017 gynoïde [fr] การออกเสียงคำว่า gynoïde คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/05/2017 gynandre [fr] การออกเสียงคำว่า gynandre คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2017 Wattecamps [fr] การออกเสียงคำว่า Wattecamps คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2017 accentus [fr] การออกเสียงคำว่า accentus คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/03/2017 monter sur ses ergots [fr] การออกเสียงคำว่า monter sur ses ergots คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2017 en mettre plein la vue [fr] การออกเสียงคำว่า en mettre plein la vue คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2017 Thiérault [fr] การออกเสียงคำว่า Thiérault คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2017 Quoix [fr] การออกเสียงคำว่า Quoix คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2017 Boisdinghem [fr] การออกเสียงคำว่า Boisdinghem คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2017 pereyre [fr] การออกเสียงคำว่า pereyre คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2017 Bouchaud [fr] การออกเสียงคำว่า Bouchaud คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2017 prévoyant un délai [fr] การออกเสียงคำว่า prévoyant un délai คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2017 Keolis [fr] การออกเสียงคำว่า Keolis คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2017 la garde d'enfants [fr] การออกเสียงคำว่า la garde d'enfants คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2017 Charles Mathieu Isidore Decaen [fr] การออกเสียงคำว่า Charles Mathieu Isidore Decaen คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2015 gastroparésie [fr] การออกเสียงคำว่า gastroparésie คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2015 cheval de course [fr] การออกเสียงคำว่า cheval de course คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/12/2014 la Sibérie [fr] การออกเสียงคำว่า la Sibérie คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/12/2014 blanchissage [fr] การออกเสียงคำว่า blanchissage คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2012 décavaillonner [fr] การออกเสียงคำว่า décavaillonner คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2012 hallebotte [fr] การออกเสียงคำว่า hallebotte คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2012 martingale [fr] การออกเสียงคำว่า martingale คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2012 pattemouille [fr] การออกเสียงคำว่า pattemouille คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2012 poche revolver [fr] การออกเสียงคำว่า poche revolver คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2012 céramique [fr] การออกเสียงคำว่า céramique คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2012 Pineau d'Aunis [fr] การออกเสียงคำว่า Pineau d'Aunis คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/07/2012 goyère [fr] การออกเสียงคำว่า goyère คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2012 regurgitation [fr] การออกเสียงคำว่า regurgitation คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2012 œdème [fr] การออกเสียงคำว่า œdème คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/07/2012 triple perquisition [fr] การออกเสียงคำว่า triple perquisition คะแนนโหวต 0 คะแนน