ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/05/2017 gynoïde [fr] gynoïde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/05/2017 gynandre [fr] gynandre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2017 Wattecamps [fr] Wattecamps การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2017 accentus [fr] accentus การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/03/2017 monter sur ses ergots [fr] monter sur ses ergots การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2017 en mettre plein la vue [fr] en mettre plein la vue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2017 Thiérault [fr] Thiérault การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2017 Quoix [fr] Quoix การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2017 Boisdinghem [fr] Boisdinghem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2017 pereyre [fr] pereyre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2017 Bouchaud [fr] Bouchaud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2017 prévoyant un délai [fr] prévoyant un délai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2017 Keolis [fr] Keolis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2017 la garde d'enfants [fr] la garde d'enfants การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2017 Charles Mathieu Isidore Decaen [fr] Charles Mathieu Isidore Decaen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2015 gastroparésie [fr] gastroparésie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2015 cheval de course [fr] cheval de course การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2014 la Sibérie [fr] la Sibérie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/12/2014 blanchissage [fr] blanchissage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 décavaillonner [fr] décavaillonner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 hallebotte [fr] hallebotte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 martingale [fr] martingale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 pattemouille [fr] pattemouille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 poche revolver [fr] poche revolver การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 céramique [fr] céramique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 Pineau d'Aunis [fr] Pineau d'Aunis การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/07/2012 goyère [fr] goyère การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 regurgitation [fr] regurgitation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2012 œdème [fr] œdème การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/07/2012 triple perquisition [fr] triple perquisition การออกเสียง 0คะแนนโหวต