ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/07/2012 verme [pt] การออกเสียง : verme 0 โหวต
28/07/2012 coração [pt] การออกเสียง : coração 0 โหวต
28/07/2012 horizonte [pt] การออกเสียง : horizonte 0 โหวต
28/07/2012 coiote [pt] การออกเสียง : coiote 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/07/2012 empregada [pt] การออกเสียง : empregada 0 โหวต
28/07/2012 vertigem [pt] การออกเสียง : vertigem 0 โหวต
28/07/2012 eternidade [pt] การออกเสียง : eternidade 0 โหวต
28/07/2012 sorriso [pt] การออกเสียง : sorriso 0 โหวต
28/07/2012 caranguejo [pt] การออกเสียง : caranguejo 0 โหวต
28/07/2012 futebol [pt] การออกเสียง : futebol -1 โหวต
28/07/2012 cavaleiro [pt] การออกเสียง : cavaleiro 0 โหวต
28/07/2012 vingador [pt] การออกเสียง : vingador 0 โหวต
27/07/2012 Japão [pt] การออกเสียง : Japão 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/07/2012 transeunte [pt] การออกเสียง : transeunte 1 โหวต
27/07/2012 acólito [pt] การออกเสียง : acólito 0 โหวต
27/07/2012 Brasil [pt] การออกเสียง : Brasil 0 โหวต
27/07/2012 Exército [pt] การออกเสียง : Exército 0 โหวต
27/07/2012 corvo [pt] การออกเสียง : corvo 0 โหวต
27/07/2012 sim [pt] การออกเสียง : sim 0 โหวต
27/07/2012 davi [pt] การออกเสียง : davi 0 โหวต
27/07/2012 castelo [pt] การออกเสียง : castelo 1 โหวต
27/07/2012 albatroz [pt] การออกเสียง : albatroz 0 โหวต
27/07/2012 tristeza [pt] การออกเสียง : tristeza 0 โหวต
27/07/2012 lobo [pt] การออกเสียง : lobo 0 โหวต
27/07/2012 Genocídio [pt] การออกเสียง : Genocídio 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด