ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/07/2012 verme [pt] verme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2012 coração [pt] coração การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2012 horizonte [pt] horizonte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2012 coiote [pt] coiote การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/07/2012 empregada [pt] empregada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2012 vertigem [pt] vertigem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2012 eternidade [pt] eternidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2012 sorriso [pt] sorriso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2012 caranguejo [pt] caranguejo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2012 futebol [pt] futebol การออกเสียง -1คะแนนโหวต
28/07/2012 cavaleiro [pt] cavaleiro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2012 vingador [pt] vingador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2012 Japão [pt] Japão การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/07/2012 transeunte [pt] transeunte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2012 acólito [pt] acólito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2012 Brasil [pt] Brasil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2012 Exército [pt] Exército การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2012 corvo [pt] corvo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2012 sim [pt] sim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2012 Davi [pt] Davi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2012 castelo [pt] castelo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/07/2012 albatroz [pt] albatroz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2012 tristeza [pt] tristeza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2012 lobo [pt] lobo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2012 Genocídio [pt] Genocídio การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด