ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/07/2012 verme [pt] การออกเสียงคำว่า verme คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2012 coração [pt] การออกเสียงคำว่า coração คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2012 horizonte [pt] การออกเสียงคำว่า horizonte คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2012 coiote [pt] การออกเสียงคำว่า coiote คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/07/2012 empregada [pt] การออกเสียงคำว่า empregada คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2012 vertigem [pt] การออกเสียงคำว่า vertigem คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2012 eternidade [pt] การออกเสียงคำว่า eternidade คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2012 sorriso [pt] การออกเสียงคำว่า sorriso คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2012 caranguejo [pt] การออกเสียงคำว่า caranguejo คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2012 futebol [pt] การออกเสียงคำว่า futebol คะแนนโหวต -1 คะแนน
28/07/2012 cavaleiro [pt] การออกเสียงคำว่า cavaleiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/07/2012 vingador [pt] การออกเสียงคำว่า vingador คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2012 Japão [pt] การออกเสียงคำว่า Japão คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/07/2012 transeunte [pt] การออกเสียงคำว่า transeunte คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2012 acólito [pt] การออกเสียงคำว่า acólito คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2012 Brasil [pt] การออกเสียงคำว่า Brasil คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2012 Exército [pt] การออกเสียงคำว่า Exército คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2012 corvo [pt] การออกเสียงคำว่า corvo คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2012 sim [pt] การออกเสียงคำว่า sim คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2012 Davi [pt] การออกเสียงคำว่า Davi คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2012 castelo [pt] การออกเสียงคำว่า castelo คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/07/2012 albatroz [pt] การออกเสียงคำว่า albatroz คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2012 tristeza [pt] การออกเสียงคำว่า tristeza คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2012 lobo [pt] การออกเสียงคำว่า lobo คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2012 Genocídio [pt] การออกเสียงคำว่า Genocídio คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด