ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/08/2015 Уйғур тили [ug] การออกเสียงคำว่า Уйғур тили คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2013 Жыртқыш [kk] การออกเสียงคำว่า Жыртқыш คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2013 Тандыр нан [kk] การออกเสียงคำว่า Тандыр нан คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2013 Шелпек [kk] การออกเสียงคำว่า Шелпек คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2013 Құмырсқа [kk] การออกเสียงคำว่า Құмырсқа คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2013 Жылан [kk] การออกเสียงคำว่า Жылан คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2013 Кесіртке [kk] การออกเสียงคำว่า Кесіртке คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2013 базар [kk] การออกเสียงคำว่า базар คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2013 мазар [kk] การออกเสียงคำว่า мазар คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2013 Қу [kk] การออกเสียงคำว่า Қу คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2013 калифорний [kk] การออกเสียงคำว่า калифорний คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2013 технеций [kk] การออกเสียงคำว่า технеций คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2013 математика [kk] การออกเสียงคำว่า математика คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2013 фермий [kk] การออกเสียงคำว่า фермий คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2013 тербий [kk] การออกเสียงคำว่า тербий คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2013 торий [kk] การออกเสียงคำว่า торий คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2013 Адай [kk] การออกเสียงคำว่า Адай คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2013 ön bilgi [tr] การออกเสียงคำว่า ön bilgi คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2013 kılınma [tr] การออกเสียงคำว่า kılınma คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2013 nadân [tr] การออกเสียงคำว่า nadân คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Жоңғар [kk] การออกเสียงคำว่า Жоңғар คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Қылыш [kk] การออกเสียงคำว่า Қылыш คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Найзағай [kk] การออกเสียงคำว่า Найзағай คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Найза [kk] การออกเสียงคำว่า Найза คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 семсер [kk] การออกเสียงคำว่า семсер คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Ақ Орда [kk] การออกเสียงคำว่า Ақ Орда คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Қазақ жері [kk] การออกเสียงคำว่า Қазақ жері คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Сақау [kk] การออกเสียงคำว่า Сақау คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Әскер [kk] การออกเสียงคำว่า Әскер คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Елеусіз [kk] การออกเสียงคำว่า Елеусіз คะแนนโหวต 0 คะแนน