ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/04/2011 Thanksgiving [en] การออกเสียงคำว่า Thanksgiving คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/04/2011 sexual [en] การออกเสียงคำว่า sexual คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2011 Matthew Brammeier [en] การออกเสียงคำว่า Matthew Brammeier คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2011 antibody [en] การออกเสียงคำว่า antibody คะแนนโหวต 1 คะแนน