ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/04/2011 Thanksgiving [en] การออกเสียง : Thanksgiving 1 โหวต
13/04/2011 sexual [en] การออกเสียง : sexual 0 โหวต
13/04/2011 Matthew Brammeier [en] การออกเสียง : Matthew Brammeier 0 โหวต
13/04/2011 antibody [en] การออกเสียง : antibody 3 โหวต