ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/10/2012 لاچین [fa] لاچین การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 آلوی [fa] آلوی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 زیربغلش [fa] زیربغلش การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 شده‌ی [fa] شده‌ی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 كره‌ی [fa] كره‌ی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 بگیریم [fa] بگیریم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 پاپی [fa] پاپی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 بی‌پا [fa] بی‌پا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 زیرش [fa] زیرش การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 شكم‌ها [fa] شكم‌ها การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 فالله [fa] فالله การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 بره‌ی [fa] بره‌ی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 اخرى [fa] اخرى การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 خویش‌های [fa] خویش‌های การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 كرده‌ام [fa] كرده‌ام การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 اخر [fa] اخر การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 علیه‌الرحمه‌اش [fa] علیه‌الرحمه‌اش การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 درآیی [fa] درآیی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 كرده [fa] كرده การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 در سراسر [fa] در سراسر การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 علامت اشغال [fa] علامت اشغال การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 پر نشد [fa] پر نشد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 بشکل [fa] بشکل การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 Saye be saye [fa] Saye be saye การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 خلا صه تجربيات [fa] خلا صه تجربيات การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 آرا [fa] آرا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 کلش [fa] کلش การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 همش [fa] همش การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 واگير [fa] واگير การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/10/2012 عشق [fa] عشق การออกเสียง 3คะแนนโหวต