ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/10/2012 لاچین [fa] การออกเสียง : لاچین 0 โหวต
17/10/2012 آلوی [fa] การออกเสียง : آلوی 0 โหวต
17/10/2012 زیربغلش [fa] การออกเสียง : زیربغلش 0 โหวต
17/10/2012 شده‌ی [fa] การออกเสียง : شده‌ی 0 โหวต
17/10/2012 كره‌ی [fa] การออกเสียง : كره‌ی 0 โหวต
17/10/2012 بگیریم [fa] การออกเสียง : بگیریم 0 โหวต
17/10/2012 پاپی [fa] การออกเสียง : پاپی 0 โหวต
17/10/2012 بی‌پا [fa] การออกเสียง : بی‌پا 0 โหวต
17/10/2012 زیرش [fa] การออกเสียง : زیرش 0 โหวต
17/10/2012 شكم‌ها [fa] การออกเสียง : شكم‌ها 0 โหวต
17/10/2012 فالله [fa] การออกเสียง : فالله 0 โหวต
17/10/2012 بره‌ی [fa] การออกเสียง : بره‌ی 0 โหวต
17/10/2012 اخرى [fa] การออกเสียง : اخرى 0 โหวต
17/10/2012 خویش‌های [fa] การออกเสียง : خویش‌های 0 โหวต
17/10/2012 كرده‌ام [fa] การออกเสียง : كرده‌ام 0 โหวต
17/10/2012 اخر [fa] การออกเสียง : اخر 0 โหวต
17/10/2012 علیه‌الرحمه‌اش [fa] การออกเสียง : علیه‌الرحمه‌اش 0 โหวต
17/10/2012 درآیی [fa] การออกเสียง : درآیی 0 โหวต
17/10/2012 كرده [fa] การออกเสียง : كرده 0 โหวต
17/10/2012 در سراسر [fa] การออกเสียง : در سراسر 0 โหวต
17/10/2012 علامت اشغال [fa] การออกเสียง : علامت اشغال 0 โหวต
17/10/2012 پر نشد [fa] การออกเสียง : پر نشد 0 โหวต
17/10/2012 بشکل [fa] การออกเสียง : بشکل 0 โหวต
17/10/2012 خلا صه تجربيات [fa] การออกเสียง : خلا صه تجربيات 0 โหวต
17/10/2012 آرا [fa] การออกเสียง : آرا 0 โหวต
17/10/2012 کلش [fa] การออกเสียง : کلش 0 โหวต
17/10/2012 همش [fa] การออกเสียง : همش 0 โหวต
17/10/2012 واگير [fa] การออกเสียง : واگير 0 โหวต
17/10/2012 عشق [fa] การออกเสียง : عشق 3 โหวต
17/10/2012 جایگزینی [fa] การออกเสียง : جایگزینی 0 โหวต