ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/10/2012 لاچین [fa] การออกเสียงคำว่า لاچین คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 آلوی [fa] การออกเสียงคำว่า آلوی คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 زیربغلش [fa] การออกเสียงคำว่า زیربغلش คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 شده‌ی [fa] การออกเสียงคำว่า شده‌ی คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 كره‌ی [fa] การออกเสียงคำว่า كره‌ی คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 بگیریم [fa] การออกเสียงคำว่า بگیریم คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 پاپی [fa] การออกเสียงคำว่า پاپی คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 بی‌پا [fa] การออกเสียงคำว่า بی‌پا คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 زیرش [fa] การออกเสียงคำว่า زیرش คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 شكم‌ها [fa] การออกเสียงคำว่า شكم‌ها คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 فالله [fa] การออกเสียงคำว่า فالله คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 بره‌ی [fa] การออกเสียงคำว่า بره‌ی คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 اخرى [fa] การออกเสียงคำว่า اخرى คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 خویش‌های [fa] การออกเสียงคำว่า خویش‌های คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 كرده‌ام [fa] การออกเสียงคำว่า كرده‌ام คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 اخر [fa] การออกเสียงคำว่า اخر คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 علیه‌الرحمه‌اش [fa] การออกเสียงคำว่า علیه‌الرحمه‌اش คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 درآیی [fa] การออกเสียงคำว่า درآیی คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 كرده [fa] การออกเสียงคำว่า كرده คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 در سراسر [fa] การออกเสียงคำว่า در سراسر คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 علامت اشغال [fa] การออกเสียงคำว่า علامت اشغال คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 پر نشد [fa] การออกเสียงคำว่า پر نشد คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 بشکل [fa] การออกเสียงคำว่า بشکل คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 Saye be saye [fa] การออกเสียงคำว่า Saye be saye คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 خلا صه تجربيات [fa] การออกเสียงคำว่า خلا صه تجربيات คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 آرا [fa] การออกเสียงคำว่า آرا คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 کلش [fa] การออกเสียงคำว่า کلش คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 همش [fa] การออกเสียงคำว่า همش คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 واگير [fa] การออกเสียงคำว่า واگير คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/10/2012 عشق [fa] การออกเสียงคำว่า عشق คะแนนโหวต 3 คะแนน