ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/10/2012 гиперстен [ru] гиперстен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2012 гипербатон [ru] гипербатон การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2012 гинуть [ru] гинуть การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2012 гарт [ru] гарт การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2012 гашишизм [ru] гашишизм การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2012 гёрлс [ru] гёрлс การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2012 картами [ru] картами การออกเสียง 0คะแนนโหวต