ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/10/2012 гиперстен [ru] การออกเสียงคำว่า гиперстен คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2012 гипербатон [ru] การออกเสียงคำว่า гипербатон คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2012 гинуть [ru] การออกเสียงคำว่า гинуть คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2012 гарт [ru] การออกเสียงคำว่า гарт คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2012 гашишизм [ru] การออกเสียงคำว่า гашишизм คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2012 гёрлс [ru] การออกเสียงคำว่า гёрлс คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2012 картами [ru] การออกเสียงคำว่า картами คะแนนโหวต 0 คะแนน