สมาชิก:

1640max

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ 1640max

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/06/2017 личина [ru] การออกเสียง : личина 0 โหวต
29/06/2017 киль [ru] การออกเสียง : киль 1 โหวต
29/06/2017 податливый [ru] การออกเสียง : податливый 0 โหวต
29/06/2017 визгливый [ru] การออกเสียง : визгливый 0 โหวต
29/06/2017 скоблить [ru] การออกเสียง : скоблить 0 โหวต
29/06/2017 тюбик [ru] การออกเสียง : тюбик 1 โหวต
29/06/2017 полужидкий [ru] การออกเสียง : полужидкий 0 โหวต
29/06/2017 дадаизм [ru] การออกเสียง : дадаизм 0 โหวต
29/06/2017 неравномерный [ru] การออกเสียง : неравномерный 0 โหวต
29/06/2017 спецсимвол [ru] การออกเสียง : спецсимвол 1 โหวต
29/06/2017 ужимать [ru] การออกเสียง : ужимать 0 โหวต
29/06/2017 нон-фикшен [ru] การออกเสียง : нон-фикшен 1 โหวต
29/06/2017 селькор [ru] การออกเสียง : селькор 0 โหวต
29/06/2017 фест [ru] การออกเสียง : фест 0 โหวต
29/06/2017 шельма [ru] การออกเสียง : шельма 0 โหวต
28/06/2017 гомоморфизм [ru] การออกเสียง : гомоморфизм 0 โหวต
28/06/2017 глоттогонический [ru] การออกเสียง : глоттогонический 0 โหวต
28/06/2017 внявший [ru] การออกเสียง : внявший 0 โหวต
28/06/2017 перекрёстный [ru] การออกเสียง : перекрёстный 0 โหวต
28/06/2017 рециркулировать [ru] การออกเสียง : рециркулировать 1 โหวต
28/06/2017 соваться [ru] การออกเสียง : соваться 0 โหวต
28/06/2017 поскотину [ru] การออกเสียง : поскотину 0 โหวต
28/06/2017 валух [ru] การออกเสียง : валух 0 โหวต
28/06/2017 поскотина [ru] การออกเสียง : поскотина 0 โหวต
28/06/2017 фалафель [ru] การออกเสียง : фалафель 1 โหวต
28/06/2017 унтер-офицерство [ru] การออกเสียง : унтер-офицерство 0 โหวต
28/06/2017 унтер-офицер [ru] การออกเสียง : унтер-офицер 0 โหวต
28/06/2017 разгерметизация [ru] การออกเสียง : разгерметизация 0 โหวต
28/06/2017 тринитротолуол [ru] การออกเสียง : тринитротолуол 0 โหวต
28/06/2017 тринитроглицерин [ru] การออกเสียง : тринитроглицерин 0 โหวต