หมวดหมู่:

~ zakusów

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ zakusów

  • การออกเสียง : torpedowanie torpedowanie [pl]