หมวดหมู่:

~ się

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ się

 • การออกเสียง : dokopać dokopać [pl]
 • การออกเสียง : wykręcić wykręcić [pl]
 • การออกเสียง : usuń usuń [an]
 • การออกเสียง : przecieranie przecieranie [pl]
 • การออกเสียง : wywalić wywalić [pl]
 • การออกเสียง : rozejść rozejść [pl]
 • การออกเสียง : poddając poddając [pl]
 • การออกเสียง : wznieść wznieść [pl]
 • การออกเสียง : podkradać podkradać [pl]
 • การออกเสียง : utożsamiać utożsamiać [pl]
 • การออกเสียง : katapultować katapultować [pl]
 • การออกเสียง : moczenie moczenie [pl]
 • การออกเสียง : wabiący wabiący [pl]
 • การออกเสียง : nadwyrężać nadwyrężać [pl]
 • การออกเสียง : rżnąć rżnąć [pl]
 • การออกเสียง : przeżegnać przeżegnać [pl]
 • การออกเสียง : nadymanie nadymanie [pl]
 • การออกเสียง : wprawić wprawić [pl]
 • การออกเสียง : unosić unosić [pl]
 • การออกเสียง : rozzuchwalić rozzuchwalić [pl]
 • การออกเสียง : załatwiać załatwiać [pl]
 • การออกเสียง : wybiegać wybiegać [pl]
 • การออกเสียง : poturbować poturbować [pl]
 • การออกเสียง : zakrzątać zakrzątać [pl]
 • การออกเสียง : pokapować pokapować [pl]
 • การออกเสียง : odnosić odnosić [pl]
 • การออกเสียง : przejąć przejąć [pl]
 • การออกเสียง : zachcieć zachcieć [pl]
 • การออกเสียง : radować radować [pl]
 • การออกเสียง : opuścić opuścić [pl]
 • การออกเสียง : poddawanie poddawanie [pl]
 • การออกเสียง : wypowiedzenie wypowiedzenie [pl]
 • การออกเสียง : pnąca pnąca [pl]
 • การออกเสียง : gorączkować gorączkować [pl]
 • การออกเสียง : skontaktować skontaktować [pl]
 • การออกเสียง : rozprzęgnąć rozprzęgnąć [pl]
 • การออกเสียง : rozbierać rozbierać [pl]
 • การออกเสียง : lizać lizać [pl]
 • การออกเสียง : miotać miotać [pl]
 • การออกเสียง : przewieszać przewieszać [pl]
 • การออกเสียง : wytrącać wytrącać [pl]
 • การออกเสียง : wtrącać wtrącać [pl]
 • การออกเสียง : zapaść zapaść [pl]
 • การออกเสียง : zatruć zatruć [pl]
 • การออกเสียง : godzić godzić [pl]
 • การออกเสียง : rozczulać rozczulać [pl]
 • การออกเสียง : bawiąc bawiąc [pl]
 • การออกเสียง : dobijać dobijać [pl]
 • การออกเสียง : poddawać poddawać [pl]
 • การออกเสียง : prowadzić prowadzić [pl]
 • การออกเสียง : ogrzewająca ogrzewająca [pl]
 • การออกเสียง : usztywniając usztywniając [pl]
 • การออกเสียง : poniewierać poniewierać [pl]
 • การออกเสียง : odpieprzyć odpieprzyć [pl]
 • การออกเสียง : poddać poddać [pl]
 • การออกเสียง : trącić trącić [pl]
 • การออกเสียง : wzbijać wzbijać [pl]
 • การออกเสียง : otrzeć otrzeć [pl]
 • การออกเสียง : wygłodzić wygłodzić [pl]
 • การออกเสียง : uczenie uczenie [pl]
 • การออกเสียง : wypróżnienie wypróżnienie [pl]
 • การออกเสียง : zerwać zerwać [pl]
 • การออกเสียง : wciągnąć wciągnąć [pl]
 • การออกเสียง : podziewać podziewać [pl]
 • การออกเสียง : zbiega zbiega [pl]
 • การออกเสียง : wtrącił wtrącił [pl]
 • การออกเสียง : wydawaj wydawaj [pl]
 • การออกเสียง : przewróciłem przewróciłem [pl]