หมวดหมู่:

~ pomysły

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ pomysły

  • การออกเสียง : kretyńskie kretyńskie [pl]