หมวดหมู่:

~ podejrzanych

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ podejrzanych

  • การออกเสียง : zatrzymywać zatrzymywać [pl]