หมวดหมู่:

~ mi dwu złotych

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ mi dwu złotych

  • การออกเสียง : brakowało brakowało [pl]