หมวดหมู่:

~ koledzy/rodzice

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ koledzy/rodzice

  • การออกเสียง : moi
    moi [fr]