หมวดหมู่:

~ kogoś po doktora

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ kogoś po doktora

  • การออกเสียง : wyślij wyślij [pl]
  • การออกเสียง : poślij poślij [pl]