หมวดหมู่:

~ go

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ go

  • การออกเสียง : powstrzymajcie
    powstrzymajcie [pl]
  • การออกเสียง : szukajmy
    szukajmy [pl]