หมวดหมู่:

~ go

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ go

  • การออกเสียง : szukajmy szukajmy [pl]
  • การออกเสียง : powstrzymajcie powstrzymajcie [pl]