หมวดหมู่:

~ dzieci/pomysły/opinie/zwolenniczki

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ dzieci/pomysły/opinie/zwolenniczki

  • การออกเสียง : świrnięte świrnięte [pl]