หมวดหมู่:

~ do domu późno

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ do domu późno

  • การออกเสียง : powrócił powrócił [pl]