หมวดหมู่:

~ ale nie dosłyszałem

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ ale nie dosłyszałem

  • การออกเสียง : Przepraszam
    Przepraszam [pl]