หมวดหมู่:

~ życie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ życie

 • การออกเสียง : całe
  całe [vec]
 • การออกเสียง : krótkie
  krótkie [pl]
 • การออกเสียง : próżniacze
  próżniacze [pl]
 • การออกเสียง : zatruć
  zatruć [pl]
 • การออกเสียง : sielankowe
  sielankowe [pl]
 • การออกเสียง : niefrasobliwe
  niefrasobliwe [pl]