หมวดหมู่:

~ życie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ życie

  • การออกเสียง : całe całe [vec]
  • การออกเสียง : krótkie krótkie [pl]
  • การออกเสียง : próżniacze próżniacze [pl]
  • การออกเสียง : zatruć zatruć [pl]
  • การออกเสียง : sielankowe sielankowe [pl]
  • การออกเสียง : niefrasobliwe niefrasobliwe [pl]