หมวดหมู่:

~ życie/atrakcje/centrum

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง~ życie/atrakcje/centrum

  • การออกเสียง : stołeczne stołeczne [pl]