หมวดหมู่:

zwijanie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzwijanie

  • การออกเสียง : zwijać się zwijać się [pl]
  • การออกเสียง : pałatka pałatka [pl]
  • การออกเสียง : kłębuszek kłębuszek [pl]