หมวดหมู่:

zwijanie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzwijanie

  • การออกเสียง : zwijać się
    zwijać się [pl]
  • การออกเสียง : pałatka
    pałatka [pl]
  • การออกเสียง : kłębuszek
    kłębuszek [pl]