หมวดหมู่:

zwiewać

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzwiewać

  • การออกเสียง : wziąć nogi za pas wziąć nogi za pas [pl]
  • การออกเสียง : spieprzać spieprzać [pl]
  • การออกเสียง : spierniczać spierniczać [pl]
  • การออกเสียง : dać nogę dać nogę [pl]
  • การออกเสียง : Zwiewaj Zwiewaj [pl]
  • การออกเสียง : Zwiewaj! Zwiewaj! [pl]