หมวดหมู่:

zwierzęta

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzwierzęta

 • การออกเสียง : serwal serwal [pl]
 • การออกเสียง : przewóz przewóz [pl]
 • การออกเสียง : sidła sidła [pl]
 • การออกเสียง : lampart lampart [pl]
 • การออกเสียง : mewa mewa [pl]
 • การออกเสียง : kolczykować kolczykować [pl]
 • การออกเสียง : pchła pchła [pl]
 • การออกเสียง : łasica łasica [pl]
 • การออกเสียง : dudek dudek [eo]
 • การออกเสียง : pasza pasza [pl]
 • การออกเสียง : łania łania [pl]
 • การออกเสียง : szynszyla szynszyla [pl]
 • การออกเสียง : żmija żmija [pl]
 • การออกเสียง : mszyca mszyca [pl]
 • การออกเสียง : chomik chomik [pl]
 • การออกเสียง : świnie świnie [pl]
 • การออกเสียง : dziki dziki [pl]
 • การออกเสียง : mieczyk mieczyk [pl]
 • การออกเสียง : karaś karaś [pl]
 • การออกเสียง : małpi małpi [pl]
 • การออกเสียง : myszołów myszołów [pl]
 • การออกเสียง : leszcz leszcz [pl]
 • การออกเสียง : dziczeć dziczeć [pl]
 • การออกเสียง : konik morski konik morski [pl]
 • การออกเสียง : pustułka pustułka [pl]
 • การออกเสียง : kozica kozica [pl]
 • การออกเสียง : odbytnice odbytnice [pl]
 • การออกเสียง : płetwal płetwal [pl]
 • การออกเสียง : ciernik ciernik [pl]
 • การออกเสียง : trawożerność trawożerność [pl]
 • การออกเสียง : pancernik pancernik [pl]
 • การออกเสียง : pyskowa pyskowa [pl]
 • การออกเสียง : angorowy angorowy [pl]
 • การออกเสียง : jerzyk jerzyk [pl]
 • การออกเสียง : jeż jeż [pl]
 • การออกเสียง : odbytnica odbytnica [pl]
 • การออกเสียง : zakolczykować zakolczykować [pl]
 • การออกเสียง : zagłodzić zagłodzić [pl]
 • การออกเสียง : słowik słowik [pl]
 • การออกเสียง : pałanka pałanka [pl]
 • การออกเสียง : krogulec krogulec [pl]
 • การออกเสียง : wymierające wymierające [pl]
 • การออกเสียง : toksyna toksyna [pl]
 • การออกเสียง : udręczone udręczone [pl]
 • การออกเสียง : chów chów [pl]
 • การออกเสียง : szczypawica szczypawica [pl]
 • การออกเสียง : norka norka [pl]
 • การออกเสียง : perliczka perliczka [pl]
 • การออกเสียง : leniwiec leniwiec [pl]
 • การออกเสียง : dorżnięte dorżnięte [pl]
 • การออกเสียง : porykiwania porykiwania [pl]
 • การออกเสียง : wymierać wymierać [pl]
 • การออกเสียง : traszka traszka [pl]
 • การออกเสียง : poskramiacz poskramiacz [pl]
 • การออกเสียง : odbytniczy odbytniczy [pl]
 • การออกเสียง : drapieżnik drapieżnik [pl]
 • การออกเสียง : kozioł kozioł [pl]
 • การออกเสียง : jagnięcie jagnięcie [pl]
 • การออกเสียง : ważka ważka [pl]
 • การออกเสียง : pasać pasać [pl]
 • การออกเสียง : wścieklizna wścieklizna [pl]
 • การออกเสียง : nosorożec nosorożec [pl]
 • การออกเสียง : ryjek ryjek [pl]
 • การออกเสียง : kapibara kapibara [pl]
 • การออกเสียง : mangustowate mangustowate [pl]
 • การออกเสียง : charcica charcica [pl]
 • การออกเสียง : ptactwo ptactwo [pl]
 • การออกเสียง : sardynka sardynka [pl]
 • การออกเสียง : szkapa szkapa [pl]
 • การออกเสียง : suseł suseł [pl]
 • การออกเสียง : bielik bielik [pl]
 • การออกเสียง : sikorka sikorka [pl]
 • การออกเสียง : odbyty odbyty [pl]
 • การออกเสียง : kręcące się kręcące się [pl]
 • การออกเสียง : goryl goryl [pl]
 • การออกเสียง : wesz wesz [pl]
 • การออกเสียง : trawożerne trawożerne [pl]
 • การออกเสียง : rzekotka rzekotka [pl]
 • การออกเสียง : antylopi antylopi [pl]
 • การออกเสียง : krokodyl krokodyl [pl]
 • การออกเสียง : słabowite słabowite [pl]
 • การออกเสียง : wydra wydra [pl]
 • การออกเสียง : ogonki ogonki [pl]
 • การออกเสียง : owce owce [pl]
 • การออกเสียง : zootechnik zootechnik [de]
 • การออกเสียง : kuropatwa kuropatwa [pl]
 • การออกเสียง : legwan legwan [pl]
 • การออกเสียง : wół wół [pl]
 • การออกเสียง : nagonić nagonić [pl]
 • การออกเสียง : szympans szympans [pl]
 • การออกเสียง : żarłacz żarłacz [pl]
 • การออกเสียง : samopas samopas [pl]
 • การออกเสียง : dzioborożec dzioborożec [pl]
 • การออกเสียง : morszczuk morszczuk [pl]
 • การออกเสียง : mysikrólik mysikrólik [pl]
 • การออกเสียง : dorsz dorsz [pl]
 • การออกเสียง : kłusownictwo kłusownictwo [pl]
 • การออกเสียง : jesiotr jesiotr [pl]
 • การออกเสียง : schorowane schorowane [pl]
 • การออกเสียง : niedźwiedzie niedźwiedzie [pl]