หมวดหมู่:

Zwölffingerdarm

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงZwölffingerdarm

  • การออกเสียง : duodenum duodenum [en]