หมวดหมู่:

został ~

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzostał ~

 • การออกเสียง : wyśmiany wyśmiany [pl]
 • การออกเสียง : polany polany [pl]
 • การออกเสียง : deportowany deportowany [pl]
 • การออกเสียง : odgrodzony odgrodzony [pl]
 • การออกเสียง : wcielony wcielony [pl]
 • การออกเสียง : usytułowany usytułowany [pl]
 • การออกเสียง : odkręcony odkręcony [pl]
 • การออกเสียง : pouczony pouczony [pl]
 • การออกเสียง : przekabacony przekabacony [pl]
 • การออกเสียง : przetrawiony przetrawiony [pl]
 • การออกเสียง : rozeznany rozeznany [pl]
 • การออกเสียง : spowolniony spowolniony [pl]