• การออกเสียงคำว่า episternum episternum [en]
 • การออกเสียงคำว่า countershading countershading [en]
 • การออกเสียงคำว่า Mutillidae Mutillidae [en]
 • การออกเสียงคำว่า Linnaean taxonomy Linnaean taxonomy [en]
 • การออกเสียงคำว่า angorowy angorowy [pl]
 • การออกเสียงคำว่า lisica lisica [sl]
 • การออกเสียงคำว่า animalia animalia [eu]
 • การออกเสียงคำว่า termite termite [it]
 • การออกเสียงคำว่า łasicowaty łasicowaty [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Martin Rathke Martin Rathke [de]
 • การออกเสียงคำว่า Achatina Achatina [de]
 • การออกเสียงคำว่า актамак актамак [tt]
 • การออกเสียงคำว่า ябышкагаяклылар ябышкагаяклылар [tt]
 • การออกเสียงคำว่า modliszka modliszka [pl]
 • การออกเสียงคำว่า spiracles spiracles [en]
 • การออกเสียงคำว่า phyla phyla [en]
 • การออกเสียงคำว่า тилгән тилгән [tt]
 • การออกเสียงคำว่า endopodite endopodite [en]
 • การออกเสียงคำว่า Scaphopoda Scaphopoda [en]
 • การออกเสียงคำว่า alisphenoid alisphenoid [en]
 • การออกเสียงคำว่า бытбылдык бытбылдык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า тәлләтәвеч тәлләтәвеч [tt]
 • การออกเสียงคำว่า селәү селәү [tt]
 • การออกเสียงคำว่า cirrus cirrus [fr]
 • การออกเสียงคำว่า борычашар борычашар [tt]
 • การออกเสียงคำว่า пираиба пираиба [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Юм Юм [mn]
 • การออกเสียงคำว่า ceratopsians ceratopsians [en]
 • การออกเสียงคำว่า ornithopod ornithopod [en]
 • การออกเสียงคำว่า ornithischia ornithischia [en]