หมวดหมู่:

zoología

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzoología

 • การออกเสียง : put put [en]
 • การออกเสียง : der der [de]
 • การออกเสียง : mosca mosca [es]
 • การออกเสียง : avispa avispa [es]
 • การออกเสียง : salamandra salamandra [es]
 • การออกเสียง : tortuga tortuga [es]
 • การออกเสียง : Cusco Cusco [es]
 • การออกเสียง : tucán tucán [es]
 • การออกเสียง : castor castor [es]
 • การออกเสียง : morsa morsa [it]
 • การออกเสียง : foca foca [it]
 • การออกเสียง : girafa girafa [pt]
 • การออกเสียง : elefant elefant [sv]
 • การออกเสียง : marmota marmota [es]
 • การออกเสียง : formiga formiga [pt]
 • การออกเสียง : pardal pardal [ca]
 • การออกเสียง : anguila anguila [es]
 • การออกเสียง : gatto gatto [it]
 • การออกเสียง : troco troco [pt]
 • การออกเสียง : ger ger [ro]
 • การออกเสียง : camaleón camaleón [es]
 • การออกเสียง : bau bau [de]
 • การออกเสียง : bufala bufala [it]
 • การออกเสียง : lus lus [no]
 • การออกเสียง : dinosauro dinosauro [it]
 • การออกเสียง : bisonte bisonte [es]
 • การออกเสียง : tafano tafano [it]
 • การออกเสียง : sarda sarda [eo]
 • การออกเสียง : ocell ocell [ca]
 • การออกเสียง : cotorra cotorra [ca]
 • การออกเสียง : puerco espín puerco espín [es]
 • การออกเสียง : lleó lleó [ca]
 • การออกเสียง : ornitorinco ornitorinco [it]
 • การออกเสียง : allodola allodola [it]
 • การออกเสียง : celoma celoma [pt]
 • การออกเสียง : perico perico [es]
 • การออกเสียง : cuculo cuculo [it]
 • การออกเสียง : amiba amiba [es]
 • การออกเสียง : cacatua cacatua [es]
 • การออกเสียง : Proteo Proteo [eo]
 • การออกเสียง : martín pescador martín pescador [es]
 • การออกเสียง : garota garota [pt]
 • การออกเสียง : bradipo bradipo [eo]
 • การออกเสียง : ictiología ictiología [es]
 • การออกเสียง : cinghiali cinghiali [it]
 • การออกเสียง : merla merla [ca]
 • การออกเสียง : rajada rajada [ca]
 • การออกเสียง : schistosoma schistosoma [it]
 • การออกเสียง : didelfo didelfo [pt]
 • การออกเสียง : colibrì colibrì [it]
 • การออกเสียง : navalla navalla [ca]
 • การออกเสียง : cuc cuc [ca]
 • การออกเสียง : cigala cigala [ca]
 • การออกเสียง : rizópodo rizópodo [es]
 • การออกเสียง : tetrapode tetrapode [it]
 • การออกเสียง : monotremi monotremi [it]
 • การออกเสียง : vag vag [sv]
 • การออกเสียง : orada orada [ca]
 • การออกเสียง : granota granota [ca]
 • การออกเสียง : crisálida crisálida [es]
 • การออกเสียง : hul hul [da]
 • การออกเสียง : serp serp [ca]
 • การออกเสียง : becada becada [ca]
 • การออกเสียง : alípede alípede [pt]
 • การออกเสียง : teleostei teleostei [it]
 • การออกเสียง : suf suf [mt]
 • การออกเสียง : quaglia quaglia [it]
 • การออกเสียง : afide afide [it]
 • การออกเสียง : mangosta mangosta [gl]
 • การออกเสียง : autotomia autotomia [it]
 • การออกเสียง : lepisma lepisma [es]
 • การออกเสียง : caudímano caudímano [pt]
 • การออกเสียง : lleó marí lleó marí [ca]
 • การออกเสียง : cap-roig cap-roig [ca]
 • การออกเสียง : cargol cargol [ca]
 • การออกเสียง : minino minino [es]
 • การออกเสียง : gracula gracula [it]
 • การออกเสียง : tecolote tecolote [es]
 • การออกเสียง : dofí dofí [ca]
 • การออกเสียง : eslizón eslizón [es]
 • การออกเสียง : cocodril cocodril [ca]
 • การออกเสียง : cuc de seda cuc de seda [ca]
 • การออกเสียง : propiteco propiteco [it]
 • การออกเสียง : boarina boarina [it]
 • การออกเสียง : faisà faisà [ca]
 • การออกเสียง : linguatulidi linguatulidi [it]
 • การออกเสียง : crisalide crisalide [it]
 • การออกเสียง : dromedari dromedari [ca]
 • การออกเสียง : mantis religiosa mantis religiosa [es]
 • การออกเสียง : boidi boidi [it]
 • การออกเสียง : abella reina abella reina [ca]
 • การออกเสียง : potamonidi potamonidi [it]
 • การออกเสียง : eterotteri eterotteri [it]
 • การออกเสียง : Asteria Asteria [it]
 • การออกเสียง : sagrì sagrì [it]
 • การออกเสียง : caradriforme caradriforme [it]
 • การออกเสียง : omaro omaro [it]
 • การออกเสียง : buccia buccia [it]
 • การออกเสียง : cnidário cnidário [pt]
 • การออกเสียง : miriápodo miriápodo [es]