หมวดหมู่:

zmniejszyć

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzmniejszyć

 • การออกเสียง : przyćmiony przyćmiony [pl]
 • การออกเสียง : uszczuplić uszczuplić [pl]
 • การออกเสียง : przyćmiona przyćmiona [pl]
 • การออกเสียง : makieta makieta [pl]
 • การออกเสียง : przyciemnianie przyciemnianie [pl]
 • การออกเสียง : zminiaturyzować zminiaturyzować [pl]
 • การออกเสียง : przyćmić przyćmić [pl]
 • การออกเสียง : zmniejszony zmniejszony [pl]
 • การออกเสียง : przyciszyć przyciszyć [pl]
 • การออกเสียง : przyćmieni przyćmieni [pl]
 • การออกเสียง : zminiaturyzowany zminiaturyzowany [pl]