หมวดหมู่:

Zhejiang province

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงZhejiang province

  • การออกเสียง : 紹興 紹興 [wuu]
  • การออกเสียง : 紹興酒 紹興酒 [ja]