หมวดหมู่:

zgony

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzgony

  • การออกเสียง : zaraza zaraza [pl]
  • การออกเสียง : nieczęste nieczęste [pl]