หมวดหมู่:

zemplínske nárečie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzemplínske nárečie

 • การออกเสียง : árešt árešt [sk]
 • การออกเสียง : babo babo [pt]
 • การออกเสียง : Bačka Bačka [hr]
 • การออกเสียง : bagandže bagandže [sk]
 • การออกเสียง : bajúz bajúz [sk]
 • การออกเสียง : bajuzaty bajuzaty [sk]
 • การออกเสียง : bakuľa bakuľa [sk]
 • การออกเสียง : bandurky bandurky [sk]
 • การออกเสียง : baracky baracky [sk]
 • การออกเสียง : bars bars [en]
 • การออกเสียง : belavy belavy [sk]
 • การออกเสียง : Bic Bic [de]
 • การออกเสียง : bicigeľ bicigeľ [sk]
 • การออกเสียง : bila bila [sv]
 • การออกเสียง : biľet biľet [sk]
 • การออกเสียง : bIm bIm [tlh]
 • การออกเสียง : bizovňe bizovňe [sk]
 • การออกเสียง : blajvas blajvas [sk]
 • การออกเสียง : blajvaz blajvaz [sk]
 • การออกเสียง : bľeda bľeda [sk]
 • การออกเสียง : bo bo [da]
 • การออกเสียง : bočkac bočkac [sk]
 • การออกเสียง : bodvanka bodvanka [sk]
 • การออกเสียง : Božo Božo [hr]
 • การออกเสียง : brižok brižok [sk]
 • การออกเสียง : brud brud [sv]
 • การออกเสียง : brudny brudny [sk]
 • การออกเสียง : Buc Buc [pl]
 • การออกเสียง : budzeme budzeme [sk]
 • การออกเสียง : bugiľar bugiľar [sk]
 • การออกเสียง : bul bul [tr]
 • การออกเสียง : bula bula [es]
 • การออกเสียง : buli buli [hu]
 • การออกเสียง : bulo bulo [es]
 • บันทึกการออกเสียง : caha caha [sk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : cahac cahac [sk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : cahace cahace [sk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : cahaj cahaj [sk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : cahala cahala [sk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : cahali cahali [sk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : cahalo cahalo [sk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : caham caham [sk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : cahaš cahaš [sk] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : čarka čarka [sk]
 • การออกเสียง : čarna čarna [sk]
 • การออกเสียง : ce ce [fr]
 • การออกเสียง : cecki cecki [sk]
 • การออกเสียง : ceľata ceľata [sk]
 • การออกเสียง : ceľe ceľe [sk]
 • การออกเสียง : čepčeňe čepčeňe [sk]
 • การออกเสียง : čepčic čepčic [sk]
 • การออกเสียง : cepla cepla [sk]
 • การออกเสียง : čerkac čerkac [sk]
 • การออกเสียง : čerknuc čerknuc [sk]
 • การออกเสียง : čerkutka čerkutka [sk]
 • การออกเสียง : cetka cetka [cs]
 • การออกเสียง : cetko cetko [sk]
 • การออกเสียง : chiža chiža [sk]
 • การออกเสียง : chľeba chľeba [sk]
 • การออกเสียง : chľib chľib [sk]
 • การออกเสียง : chlop chlop [sk]
 • การออกเสียง : chlopi chlopi [sk]
 • การออกเสียง : chribet chribet [sk]
 • การออกเสียง : chustka chustka [pl]
 • การออกเสียง : chyža chyža [sk]
 • การออกเสียง : ci ci [it]
 • การออกเสียง : cicho cicho [pl]
 • การออกเสียง : cicki cicki [sk]
 • บันทึกการออกเสียง : cicky cicky [sk] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : cigaretľa cigaretľa [sk]
 • การออกเสียง : cintirin cintirin [sk]
 • การออกเสียง : cintiriňe cintiriňe [sk]
 • การออกเสียง : co co [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : coška coška [sk] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : čuješ čuješ [sk]
 • บันทึกการออกเสียง : cuker cuker [sk] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : cukerľiky cukerľiky [sk]
 • การออกเสียง : čul čul [sk]
 • การออกเสียง : čula čula [sk]
 • การออกเสียง : čuli čuli [sk]
 • การออกเสียง : čumel čumel [sk]
 • การออกเสียง : cumľik cumľik [sk]
 • การออกเสียง : cverenka cverenka [sk]
 • การออกเสียง : das das [de]
 • การออกเสียง : denko denko [pl]
 • การออกเสียง : dirgac dirgac [sk]
 • การออกเสียง : dirgačka dirgačka [sk]
 • การออกเสียง : dirgačky dirgačky [sk]
 • การออกเสียง : dižď dižď [sk]
 • การออกเสียง : dlažďičky dlažďičky [sk]
 • บันทึกการออกเสียง : dluhe dluhe [sk] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : dluhši dluhši [sk]
 • บันทึกการออกเสียง : do aleluja do aleluja [sk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : do šóru do šóru [sk] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : dodžubac dodžubac [sk]
 • การออกเสียง : dojsc dojsc [sk]
 • การออกเสียง : doňisc doňisc [sk]
 • การออกเสียง : doras doras [ga]
 • การออกเสียง : drabina drabina [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : drichmac drichmac [sk] รอการออกเสียง