หมวดหมู่:

zemplínske nárečie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzemplínske nárečie

 • การออกเสียง : gris gris [fr]
 • การออกเสียง : ce ce [fr]
 • การออกเสียง : das das [de]
 • การออกเสียง : ode ode [en]
 • การออกเสียง : bo bo [da]
 • การออกเสียง : cicho cicho [pl]
 • การออกเสียง : gamba gamba [it]
 • การออกเสียง : ci ci [it]
 • การออกเสียง : mojo mojo [es]
 • การออกเสียง : Hure Hure [de]
 • การออกเสียง : mace mace [en]
 • การออกเสียง : renta renta [es]
 • การออกเสียง : co co [pl]
 • การออกเสียง : het het [af]
 • การออกเสียง : trim trim [en]
 • การออกเสียง : furt furt [de]
 • การออกเสียง : bars bars [en]
 • การออกเสียง : bila bila [sv]
 • การออกเสียง : jak jak [pl]
 • การออกเสียง : brud brud [sv]
 • การออกเสียง : doras doras [ga]
 • การออกเสียง : bula bula [es]
 • การออกเสียง : Talpa Talpa [pt]
 • การออกเสียง : Buc Buc [pl]
 • การออกเสียง : slunko slunko [cs]
 • การออกเสียง : slup slup [sv]
 • การออกเสียง : brudny brudny [sk]
 • การออกเสียง : Bačka Bačka [hr]
 • การออกเสียง : babo babo [pt]
 • การออกเสียง : strina strina [bs]
 • การออกเสียง : ric ric [ia]
 • การออกเสียง : ďugov ďugov [sk]
 • การออกเสียง : vun vun [pdc]
 • การออกเสียง : bul bul [tt]
 • การออกเสียง : karmic karmic [en]
 • การออกเสียง : vona vona [is]
 • การออกเสียง : firhang firhang [yi]
 • การออกเสียง : žic žic [sk]
 • การออกเสียง : cetka cetka [cs]
 • การออกเสียง : živa živa [hr]
 • การออกเสียง : Božo Božo [hr]
 • การออกเสียง : kromka kromka [pl]
 • การออกเสียง : oves oves [cs]
 • การออกเสียง : buli buli [hu]
 • การออกเสียง : hura hura [eu]
 • การออกเสียง : fajta fajta [hu]
 • การออกเสียง : dzedo dzedo [sk]
 • การออกเสียง : furik furik [hu]
 • การออกเสียง : poc poc [ca]
 • การออกเสียง : drabina drabina [pl]
 • การออกเสียง : falat falat [hu]
 • การออกเสียง : graty graty [pl]
 • การออกเสียง : bulo bulo [es]
 • การออกเสียง : še še [sl]
 • การออกเสียง : muj muj [tlh]
 • การออกเสียง : chustka chustka [pl]
 • การออกเสียง : Paly Paly [sk]
 • การออกเสียง : dzigačka dzigačka [sk]
 • การออกเสียง : bIm bIm [tlh]
 • การออกเสียง : cetko cetko [sk]
 • การออกเสียง : kapurkova kapurkova [sk]
 • การออกเสียง : vyčudric vyčudric [sk]
 • การออกเสียง : patrel patrel [sk]
 • การออกเสียง : šedzi šedzi [sk]
 • การออกเสียง : rajbac rajbac [sk]
 • การออกเสียง : uju uju [sk]
 • การออกเสียง : Maňa Maňa [sk]
 • การออกเสียง : mojo (moje) mojo (moje) [sk]
 • การออกเสียง : pridzi pridzi [sk]
 • การออกเสียง : petruška petruška [sk]
 • การออกเสียง : ľudze ľudze [sk]
 • การออกเสียง : marchva marchva [sk]
 • การออกเสียง : mušel mušel [sk]
 • การออกเสียง : šickym šickym [sk]
 • การออกเสียง : okoštoval okoštoval [sk]
 • การออกเสียง : frajľa frajľa [sk]
 • การออกเสียง : škvarna škvarna [sk]
 • การออกเสียง : Bic Bic [de]
 • การออกเสียง : šaľene šaľene [sk]
 • การออกเสียง : garadiče garadiče [sk]
 • การออกเสียง : jojčec jojčec [sk]
 • การออกเสียง : dzigac dzigac [sk]
 • การออกเสียง : repetuľa repetuľa [sk]
 • การออกเสียง : pantľiki pantľiki [sk]
 • การออกเสียง : ľen ľen [sk]
 • การออกเสียง : dluhši dluhši [sk]
 • การออกเสียง : kekešic še kekešic še [sk]
 • การออกเสียง : chlop chlop [sk]
 • การออกเสียง : spraveny spraveny [sk]
 • การออกเสียง : dupľa dupľa [sk]
 • การออกเสียง : čepčic čepčic [sk]
 • การออกเสียง : pocešeňe pocešeňe [sk]
 • การออกเสียง : kovaľovo kovaľovo [sk]
 • การออกเสียง : kozare kozare [sk]
 • การออกเสียง : štachitka štachitka [sk]
 • การออกเสียง : uvidzime uvidzime [sk]
 • การออกเสียง : dzivka dzivka [sk]
 • การออกเสียง : doňisc doňisc [sk]
 • การออกเสียง : šmaty šmaty [sk]
 • การออกเสียง : maňogarka maňogarka [sk]