หมวดหมู่:

zdwrot

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzdwrot

  • การออกเสียง : oprócz warzyw
    oprócz warzyw [pl]