หมวดหมู่:

zdobienie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzdobienie

  • การออกเสียง : terakota terakota [pl]
  • การออกเสียง : ozdabianie ozdabianie [pl]