หมวดหมู่:

zapisać

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzapisać

  • การออกเสียง : notatnik notatnik [pl]
  • การออกเสียง : cyfrowo cyfrowo [pl]
  • การออกเสียง : zapiszemy zapiszemy [pl]