หมวดหมู่:

zalecenie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzalecenie

 • การออกเสียง : Przemyśl Przemyśl [pl]
 • การออกเสียง : pij pij [tlh]
 • การออกเสียง : pomówmy pomówmy [pl]
 • การออกเสียง : śpiesz się śpiesz się [pl]
 • การออกเสียง : zagłosuj zagłosuj [pl]
 • การออกเสียง : wracajcie wracajcie [pl]
 • การออกเสียง : strzeż się strzeż się [pl]
 • การออกเสียง : postój postój [pl]
 • การออกเสียง : pospiesz się pospiesz się [pl]
 • การออกเสียง : Przyjrzyj się Przyjrzyj się [pl]
 • การออกเสียง : powtórz powtórz [pl]
 • การออกเสียง : pójdźcie pójdźcie [pl]
 • การออกเสียง : Oszczędź Oszczędź [pl]
 • การออกเสียง : zażywaj zażywaj [pl]
 • การออกเสียง : czuj czuj [pl]
 • การออกเสียง : pójdź pójdź [pl]
 • การออกเสียง : Otrząśnij się! Otrząśnij się! [pl]
 • การออกเสียง : zalecać zalecać [pl]
 • การออกเสียง : wytyczna wytyczna [pl]
 • การออกเสียง : Przeżegnaj się Przeżegnaj się [pl]
 • การออกเสียง : Przyszykuj się Przyszykuj się [pl]
 • การออกเสียง : Odetchnij Odetchnij [pl]
 • การออกเสียง : po­staraj się po­staraj się [pl]
 • การออกเสียง : Skracaj się! Skracaj się! [pl]
 • การออกเสียง : Weź się w garść! Weź się w garść! [pl]
 • การออกเสียง : Schudnij Schudnij [pl]
 • การออกเสียง : pokrój pokrój [pl]
 • การออกเสียง : Uczyń Uczyń [pl]
 • การออกเสียง : odłam odłam [pl]
 • การออกเสียง : Zjedz coś, kochanie. Zjedz coś, kochanie. [pl]
 • การออกเสียง : schowajcie schowajcie [pl]
 • การออกเสียง : Zrozum Zrozum [pl]
 • การออกเสียง : palnij palnij [pl]
 • การออกเสียง : Nałóż Nałóż [pl]
 • การออกเสียง : Wyzbądź się Wyzbądź się [pl]
 • การออกเสียง : jedź jedź [pl]
 • การออกเสียง : chodźcie chodźcie [pl]
 • การออกเสียง : Biegaj Biegaj [pl]
 • การออกเสียง : Nie martw się Nie martw się [pl]
 • การออกเสียง : nalewaj nalewaj [pl]
 • การออกเสียง : Wyprostuj się! Wyprostuj się! [pl]
 • การออกเสียง : Zmieńże się! Zmieńże się! [pl]
 • การออกเสียง : zastanów się zastanów się [pl]
 • การออกเสียง : słuchajcie słuchajcie [pl]
 • การออกเสียง : dyskutuj dyskutuj [pl]
 • การออกเสียง : Zachowajmy spokój. Zachowajmy spokój. [pl]
 • การออกเสียง : przyślij przyślij [pl]
 • การออกเสียง : zdejmijcie zdejmijcie [pl]
 • การออกเสียง : pofolguj pofolguj [pl]
 • การออกเสียง : opamiętaj się opamiętaj się [pl]
 • การออกเสียง : wylecz wylecz [pl]
 • การออกเสียง : Zwiewaj! Zwiewaj! [pl]
 • การออกเสียง : udostępnijcie udostępnijcie [pl]
 • การออกเสียง : podskakuj podskakuj [pl]
 • การออกเสียง : Zdecyduj się czy Zdecyduj się czy [pl]
 • การออกเสียง : pokimajcie pokimajcie [pl]
 • การออกเสียง : patrzmy patrzmy [pl]
 • การออกเสียง : szepnij szepnij [pl]
 • การออกเสียง : rozluźnij rozluźnij [pl]
 • การออกเสียง : naciskaj naciskaj [pl]
 • การออกเสียง : golnij golnij [pl]
 • การออกเสียง : staraj się staraj się [pl]
 • การออกเสียง : dopracujcie dopracujcie [pl]
 • การออกเสียง : posmakuj posmakuj [pl]