หมวดหมู่:

zakaźna

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzakaźna

 • การออกเสียง : gruźlik gruźlik [pl]
 • การออกเสียง : epidemiczna epidemiczna [pl]
 • การออกเสียง : błonica błonica [pl]
 • การออกเสียง : dur brzuszny dur brzuszny [pl]
 • การออกเสียง : krwotoczna krwotoczna [pl]
 • การออกเสียง : izolatka izolatka [pl]
 • การออกเสียง : gruźlica gruźlica [pl]
 • การออกเสียง : gruźliczka gruźliczka [pl]
 • การออกเสียง : rzeżączka rzeżączka [pl]
 • การออกเสียง : tężyczka tężyczka [pl]
 • การออกเสียง : wąglik wąglik [pl]