หมวดหมู่:

zachęta

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzachęta

 • การออกเสียง : Przemyśl Przemyśl [pl]
 • การออกเสียง : pocałuj mnie pocałuj mnie [pl]
 • การออกเสียง : zachęcające zachęcające [pl]
 • การออกเสียง : niezachęcające niezachęcające [pl]
 • การออกเสียง : powściągliwa powściągliwa [pl]
 • การออกเสียง : ośmielać ośmielać [pl]
 • การออกเสียง : Rozgość się! Rozgość się! [pl]
 • การออกเสียง : hopsa hopsa [pl]
 • การออกเสียง : Skosztujże! Skosztujże! [pl]
 • การออกเสียง : fotooferta fotooferta [pl]
 • การออกเสียง : zachęcający zachęcający [pl]
 • การออกเสียง : zachęcająca zachęcająca [pl]
 • การออกเสียง : szukajmy szukajmy [pl]
 • การออกเสียง : niedwuznaczna niedwuznaczna [pl]
 • การออกเสียง : zmobilizować zmobilizować [pl]
 • การออกเสียง : Oddzwoń! Oddzwoń! [pl]
 • การออกเสียง : Częstujcie się! Częstujcie się! [pl]
 • การออกเสียง : pytaj pytaj [pl]
 • การออกเสียง : wyłapmy wyłapmy [pl]
 • การออกเสียง : rozchyl rozchyl [pl]
 • การออกเสียง : dla zachęty dla zachęty [pl]
 • การออกเสียง : trwaj trwaj [pl]
 • การออกเสียง : strzelaj strzelaj [pl]
 • การออกเสียง : staraj się staraj się [pl]
 • การออกเสียง : posmakuj posmakuj [pl]