หมวดหมู่:

youth movement

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงyouth movement

  • การออกเสียงคำว่า aiesec aiesec [en]
  • การออกเสียงคำว่า Baden-Powell Baden-Powell [en]
  • การออกเสียงคำว่า Wandervogel Wandervogel [de]