หมวดหมู่:

you says

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงyou says

  • การออกเสียง : Gdi-kid
    Gdi-kid [oj]