หมวดหมู่:

you says

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงyou says

  • การออกเสียง : Gdi-kid Gdi-kid [oj]