หมวดหมู่:

you are saying

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงyou are saying

  • การออกเสียง : Gdi-kid
    Gdi-kid [oj]