หมวดหมู่:

wyzwisko

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwyzwisko

  • การออกเสียง : pacan pacan [pl]
  • การออกเสียง : posraniec posraniec [pl]
  • การออกเสียง : obesraniec obesraniec [pl]
  • การออกเสียง : ślepota ślepota [pl]