หมวดหมู่:

wyszynk

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwyszynk

  • การออกเสียง : knajpa
    knajpa [pl]