หมวดหมู่:

wysiłek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwysiłek

 • การออกเสียง : zbędny zbędny [pl]
 • การออกเสียง : lwia część lwia część [pl]
 • การออกเสียง : ekstremalny ekstremalny [pl]
 • การออกเสียง : znojny znojny [pl]
 • การออกเสียง : bezowocny bezowocny [pl]
 • การออกเสียง : tytaniczny tytaniczny [pl]
 • การออกเสียง : podwajając wysiłki podwajając wysiłki [pl]
 • การออกเสียง : zniweczony zniweczony [pl]
 • การออกเสียง : zasapać się zasapać się [pl]
 • การออกเสียง : niedoceniany niedoceniany [pl]
 • การออกเสียง : wypoczywanie wypoczywanie [pl]
 • การออกเสียง : stękać stękać [pl]
 • การออกเสียง : nabiegać się nabiegać się [pl]
 • การออกเสียง : utrudzić się utrudzić się [pl]
 • การออกเสียง : niekonieczny niekonieczny [pl]
 • การออกเสียง : jednorazowy jednorazowy [pl]
 • การออกเสียง : wysilając się wysilając się [pl]
 • การออกเสียง : zdyszanie zdyszanie [pl]
 • การออกเสียง : mordęga mordęga [pl]
 • การออกเสียง : męczarnia męczarnia [pl]
 • การออกเสียง : rumieniec rumieniec [pl]
 • การออกเสียง : przedostanie się przedostanie się [pl]
 • การออกเสียง : postarać się postarać się [pl]
 • การออกเสียง : żałosny żałosny [pl]
 • การออกเสียง : całodzienny całodzienny [pl]
 • การออกเสียง : ogólnoświatowy ogólnoświatowy [pl]
 • การออกเสียง : mrówczy mrówczy [pl]
 • การออกเสียง : skoncentrowany skoncentrowany [pl]
 • การออกเสียง : kroplisty kroplisty [pl]
 • การออกเสียง : stękanie stękanie [pl]
 • การออกเสียง : kolaboracyjny kolaboracyjny [pl]
 • การออกเสียง : wytężyć wytężyć [pl]
 • การออกเสียง : wysilić wysilić [pl]
 • การออกเสียง : piętnastominutowy piętnastominutowy [pl]
 • การออกเสียง : wysilić się wysilić się [pl]
 • การออกเสียง : wysiłki wysiłki [pl]
 • การออกเสียง : ze zdwojonym wysikiem ze zdwojonym wysikiem [pl]
 • การออกเสียง : wzmożony wzmożony [pl]
 • การออกเสียง : wysilanie się wysilanie się [pl]