หมวดหมู่:

wysłać

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwysłać

 • การออกเสียง : posłanie posłanie [pl]
 • การออกเสียง : wydepeszować wydepeszować [pl]
 • การออกเสียง : przez komputer przez komputer [pl]
 • การออกเสียง : wymościć wymościć [pl]
 • การออกเสียง : wyślij wyślij [pl]
 • การออกเสียง : wyślę e-maila wyślę e-maila [pl]
 • การออกเสียง : wysłała wysłała [pl]
 • การออกเสียง : wysłał wysłał [pl]
 • การออกเสียง : wysłałem wysłałem [pl]
 • การออกเสียง : wyślijmy wyślijmy [pl]
 • การออกเสียง : wyślijcie wyślijcie [pl]