หมวดหมู่:

wyrafinowany

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwyrafinowany

  • การออกเสียง : zmyślny zmyślny [pl]